So sánh sản phẩm

Hotline:0913367270 Email:bvhanvet@gmail.com

Immu Vite

Immu Vite

 • Giá
 • 150.000 đ
  Immu Vite sản phẩm bổ sung các axit amin và các vitamin cho thú cưng của bạn.
  Thành phần:
  1.calcium lactate    1.00g
  2.cod liver oil          100g
  3.L- Lysine              66.67mg
  4.orange juice         2.50g
  5.Ascorbic acid       66.67mg
  6. nicotinamide       22.20mg
  7.vitamin A             2.67mg
  8.vitamin B1           1.67mg
  9.vitamin B2            1.87mg
  9vitamin B6            1.10mg
  10.v.itamin D3         0.22mg
  11.vitamin E            1.10mg
  12.Lecithin               50mg
  Tags: Immu Vite

  Hỗ trợ trực tuyến